/Files/images/bulng/stop bullying.png

Закон України щодо протидії булінгу

/Files/images/bulng/zakon-pro-bulling.png

Закон України ''Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)'' (18.12.2018 №2657-VIII)

Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.02.2020 № 293 ''Про затвердження плану заходів,спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти''

Наказ МОН України від 28.12.2019 №1646 ''Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти''

Лист Міністерства освіти і науки України від 14.08.2020 № 1/9-436 ''Про створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та попередження і протидії булінгу (цькуванню)

Лист Міністерства освіти і науки України від 11.02.2020 № 1/9-80 ''Про затвердження наказу МОН України від 28.12.2019 року № 1646 «Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти''

Закон України «Про освіту» (витяг)

Здобувачі освіти:

- Право на отримання соціальних та психолого-педагогічних послуг як особа, яка постраждала від булінгу (цькування), стала його свідком або вчинила булінг (цькування)";

- Зобов’язані повідомляти керівництво закладу загальної середньої освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних працівників, … інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.

Педагогічні працівники:

- Право на захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та експлуатації, у тому числі булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, від пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю;

- Зобов’язані повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком якого вони були особисто або інформацію про які отримали від інших осіб, вживати невідкладних заходів для припинення булінгу (цькування).

Батьки:
мають право:

- подавати керівництву або засновнику закладу освіти заяву про випадки булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу;

- вимагати повного та неупередженого розслідування випадків булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу;

зобов’язані:

- сприяти керівництву закладу освіти у проведенні розслідування щодо випадків булінгу (цькування);

- виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти.

Психологічна служба та соціально-педагогічний патронаж:

- Соціально-педагогічний патронаж у системі освіти сприяє взаємодії закладів освіти, сім’ї і суспільства у вихованні здобувачів освіти, їх адаптації до умов соціального середовища, забезпечує профілактику та запобігання булінгу (цькуванню), надання консультативної допомоги батькам, психологічного супроводу здобувачів освіти, які постраждали від булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили булінг (цькування);

- Соціально-педагогічний патронаж здійснюється соціальними педагогами.

/Files/images/bulng/20180806100203-8595.jpg

/Files/images/2019--2020/3.jpg

План заходів для запобігання булінгу на 2023/2024 навчальний рік (для учнів)

План заходів для запобігання булінгу на 2023/2024 навчальний рік (для батьків)

План заходів для запобігання булінгу на 2023/2024 навчальний рік (для вчителів)


/Files/images/2020_2021_vihovn_zahodi/0-02-0a-d2a251bd7bf8fdee6b184e5c8a48f97ef048911e85cc33fac54443a81b50f8f6_106dbcd5.jpg

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ УЧНІВ У КЛАСІ (У ЗАКЛІДІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ) ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ БУЛІНГУ:

1. Бути толерантним , ввічливим у спілкуванні з учасниками освітнього процесу;

2. Вміти вислухати, не сперечатися;

3. Вирішувати спірні питання дипломатично, коректно;

4. Не проявляти ніяких видів агресії, грубощів, образ до однокласників, інших учасників освітнього процесу;

5. Не приносити до закладу освіти нічого небезпечного;

6. Користуватися мобільними телефонами, дотримуючись Порядку встановленому в закладі освіти.

/Files/images/bulng/Поради_бат_кам_щодо_булiнгу.png

Шановні батьки та учні!
Прошу ознайомтися з презентацією "Булінг в школі" та перелянути відео "Як зупинити булінг"

Порядок подання заяв про випадки булінгу

Заяви про випадки булінгу до адміністрації закладу освіти подаються у письмовому вигляді під час особистого прийому в директора.

У заяві слід зазначити:

1. Прізвище, ім'я, по батькові

2.Прізвище, ім'я, по батькові особи, яка порушила Ваші права

3. У чому конкретно полягає суть порушення Ваших прав

4.Коли або в який строк допущено порушення Ваших прав

5. Яких заходів Ви вживали для поновлення Ваших прав

6. Чи звертались Ви до когось за захистом порушення прав

7. Суть Вашої заяви

8 Дату і власноручний підпис.

У разі звернення, в інтересах третіх осіб, потрібно надавати копії документів, що посвідчують повноваження на представництво їхніх інтересів.

Заяву можна надіслати письмово за адресою:

61172 м.Харків, вул. Л.Пастера, 330.

Порядок розгляду заяв про випадки булінгу.

Цей порядок розроблено згідно чинного законодавства з метою визначення основних вимог до організації розгляду заяв про випадки булінгу (цькування).

Порядок визначає вимоги до організації розгляду заяв про випадки булінгу (цькування) у Комунальному закладі "Харківський ліцей № 163 Харківської міської ради"

У роботі з заявами про випадки булінгу (цькування) забезпечується кваліфікований, неупереджений, об'єктивний і своєчасний розгляд справ з метою оперативного розв'язання порушених у них питань, задоволення законних вимог заявників, реального поновлення порушених конституційних прав та запобігання надалі таким порушенням.

Первинний розгляд за заявами про випадки булінгу (цькування).

Діловодство за заявами про випадки булінгу закладу освіти ведеться окремо від інших видів діловодства. Усі заяви приймаються, проходять первинний розгляд в день їх надходження. У разі, якщо заява про випадки булінгу, не містить даних, необхідних для прийняття обгрунтованого рішення, воно, не пізніше, ніж у п'ятиденний строк повертається громадянину з відповідними роз'ясненнями. Заяви розглядаються і вирішуються у строк не більше одного місяця. Виконавці зобов'язані уважно вивчити зміст заяви, факти, що наведені у ній, та питання, що потребують вирішення. У разі потреби вимагати необхідні матеріали та перевіряти факти, викладені у заяві, уживати інших заході для об'єктивного вирішення питання, з'ясовувати обставини, усувати причини та умови, які спонукають громадян скаржитися, відповідно до чинного законодавства.

Порядок реагування на доведення випадків булінгу (цькування)

1. Якщо комісія, створена для розгляду випадку булінгу, визнала, що це булінг (цькування), а не одноразовий конфлікт, сварка, то директор ЗЗСО в обов'язковому порядку повідомляє про це:

- ювенальну поліцію сектору превенції Індустріального району м.Харкова

- Службу у справах дітей Індустріального району м.Харкова

2. У разі, якщо комісія не кваліфікує випадок як булінг (цькування), а постраждалий не згодний з цим, то він може звернутися до органів Національної поліції.

Комісія з розгляду випадків булінгу (цькування)

— Голова (очолити комісію може тільки представник адміністрації закладу освіти)

— соціальний педагог;

— практичний психолог;

— класний керівник;

— голова батьківського комітету ЗЗСО;

— голова або активний член батьківського комітету класу

ЗУПИНИМО БУЛІНГ РАЗОМ
 1. ВИХОВУВАТИ В СОБІ КУЛЬТУРУ СПІЛКУВАННЯ
 2. НЕ ЗАЛИШАТИСЬ БАЙДУЖИМ
 3. СОЦІАЛЬНИЙ СТАН НЕ Є ПРИВОДОМ ДЛЯ ЦЬКУВАННЯ
 4. ЗАЗДРІСТЬ-НЕГАТИВНА РИСА ЛЮДИНИ
 5. СИЛЬНІШИЙ НЕ ОЗНАЧАЄ РОЗУМНІШИЙ
 6. ОСОБИСТИЙ ПРИКЛАД
 7. ПОВАЖАТИ ДУМКИ ТА ПОГЛЯДИ ІНШИХ
 8. ДОБРОЗИЧЛИВІСТЬ
 9. МИЛОСЕРДЯ
 10. ПОВАГА
 11. ПІДТРИМКА ОДНЕ ОДНОГО
 12. ПОВАГА ПРАВА КОЖНОГО БУТИ САМИМ СОБОЮ ФІЗИЧНІ ВАДИ-НЕ ПРОВИНА ДИТИНИ
 13. ГОТОВНІСТЬ ДО ПРИМИРЕННЯ
 14. ВИЗНАННЯ СВОЇХ ПОМИЛОК
 15. ВМІННЯ ВИБАЧАТИСЬ ТА ВИБАЧАТИ
 16. КОМУНІКАБЕЛЬНІСТЬ
 17. ПРИВЕРНУТИ УВАГУ ДО СЕБЕ МОЖНА ГАРНИМИ ВЧИНКАМИ
 18. ПІДВИЩУВАТИ САМООЦІНКУ

/Files/images/2020_2021_vihovn_zahodi/Untitled.FR12.jpg

Уповноважена особа для здійснення невідкладних заходів реагування у випадках виявлення фактів насильства (домашнього) та/або отримання заяв/повідомлень від постраждалих або інших осіб - заступник директора з навчально-виховної роботи Маренкова Лариса Іванівна

контактний телефон 725-54-56

Соціальний педагог - Дегтяр Ірина Євгенівна

Практичний психолог - Гранкова Світлана Володимирівна

/Files/images/2019--2020/Booling04.jpg

/Files/images/bulng/image-0-02-04-6c774fd3eb785856664f3fb3c3edebde3b6f537fdeac9530890c8f3cbeb7877a-V.jpg

/Files/images/2019--2020/стенд булінг.jpg

Запрошуємо відвідати нашу сторінку в Інстаграм:

HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/KHARKIV.GYMNASIUM_163/

2023/2024 навчальний рік

/Files/images/2023-2024_vihovna/літо пора відпочинку.jpg

Літо - пора для відпочинку

2022/2023 навчальний рік

/Files/images/2022-2023_vihovna/9 В день толерантності.jpg

/Files/images/2022-2023_vihovna/6 А.jpg

День Святого Валентина у 6-А класі.

/Files/images/2022-2023_vihovna/5 А свято весни.jpg

Свято весни у 5-А класі

/Files/images/2022-2023_vihovna/0-02-05-c26910d339951c3567b969756d53bb140898ff6a3446b54aa55d7a8f513cfdb7_24f86aa323c5cd96.jpg

Профілактичні бесіди із шкільними офіцерами поліції

/Files/images/2020_2021_vihovn_zahodi/0-02-0a-5554d350daf343096c4d7de701ec48c868da282a6c5003c5a9a8e1228e783be0_8e0420b4.jpg

#булінгнекруто у 5 Г класі

/Files/images/2020_2021_vihovn_zahodi/0-02-0a-6acaceb8407d96d60a6db3c0c3c62a4ea884d77323d953aafcb5d230092bfc8e_4a6dc148.jpg

Тиждень психології

Квітка толерантності. Вчимося бути толерантними.

/Files/images/2020_2021_vihovn_zahodi/0-02-05-95ab8246075ed9ebb0497e98fc79fa5456ec5926a146330ca687aff06774cf8f_747f4e46.jpg

/Files/images/2020_2021_vihovn_zahodi/0-02-05-b1de1b4b56a6d333a49aef302e66afc8578946dec05bf0b3051a403751032004_99d578cb.jpg

/Files/images/2020_2021_vihovn_zahodi/0-02-05-4ffe9b1956348b40ab4581b52110df6aed033a5d4feac2dc0ce5e607b6ad3269_a9e6fa1c.jpg

/Files/images/2020_2021_vihovn_zahodi/0-02-05-0f32fb52fbbb96cc44dac3a6f9b20f9cf09e865b8058d45f77f5d137cc9a42e4_c77472f8.jpg

СПОРТИВНЕ СВЯТО

/Files/images/2020_2021_vihovn_zahodi/0-02-0a-9d76d1196e65bb501294d01d531763c4d9b55591559b085d699318be285bc5bc_bd668314.jpg

Колективна праця

/Files/images/2020_2021_vihovn_zahodi/163 ХГ День Гідності та Свободи фото.jpg

/Files/images/2020_2021_vihovn_zahodi/image.jpg

Онлайн конкурс "Шкільному булінгу скажемо "Ні!"

/Files/images/2019--2020/вод 1.jpg

Виховуємо в собі культуру спілкування. Поділися зі своїми враженями з однокласниками онлайн.

/Files/images/2019--2020/9 п.jpg

Приверни увагу до себе гарними вчинками.

/Files/images/2019--2020/1 п.jpg

/Files/images/2019--2020/3 -в булінг.jpg

Вчимося бути толерантними.

/Files/images/2019--2020/толер 10 а.jpg

/Files/images/2019--2020/паркан.jpg

/Files/images/2019--2020/комишан общ.jpg

Зроби добру справу!

/Files/images/2019--2020/3 г.jpg

3-Г клас акція "Посади дерево"

/Files/images/2019--2020/2 в.jpg

2-В клас акція "Годівничка для птахів"

ТИЖДЕНЬ ПРОТИДІЇ БУЛІНГУ

/Files/images/2019--2020/стенд булінг.jpg

Виставка "Стоп булінг"

Стріт - арт на асфальті.

/Files/images/2019--2020/стріт арт.jpg

Екскурсія до Харківського аеропорту.

/Files/images/2019--2020/3 а аеропорт.jpg

/Files/images/2018-19/163 євродень.jpg

Інтерактивні перерви. Вчимося спілкуватися, бути толерантними.

/Files/images/2018-19/163 євр.jpg

Цікаві екскурсії.

/Files/images/2018-19/5 кл ват.jpg

З учнями гімназії були проведені профілактичні бесіди шкільним офіцером поліції Мамоненко М.С.

/Files/images/2018-19/шоп 01.03.19.jpg

/Files/images/2018-19/1.10 шк. оф.поліц.jpg

Правова вікторина.

/Files/images/2018-19/9-11 прав вікторина.JPG

Соціальним педагогом Дегтяр І.Є. організована профілактична робота з учнями. Виступи агітбригад.

/Files/images/2018-19/16 агітбр.JPG

Практичним психологом Гранковою С.В. проведено виховний захід "Толерантність"

/Files/images/2018-19/163 дерево толерантності.jpg

Проведені профілактичні бесіди представниками виконавчої служби.

/Files/images/2018-19/исполн служба.jpg

Колективна творча робота учнів.

/Files/images/2018-19/Я МАЮ ПРАВО УРОК.jpg

/Files/images/2018-19/0-02-01-2553eef1437e355e73471a747de37ff0c9ec866f32388ba2ed5dc2c8bfaa3f39_5a7fbbf9.jpg

Година активного спілкування у 7-В класі

/Files/images/2018-19/7 в право.jpg

Лектор Фонду рятування дітей та підлітків України від наркотиків Козиренко М.М. провела з учнями профілактичну роботу

/Files/images/2018-19/козиренко.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 1620

Фотогалерея

комунальний заклад "Харківський ліцей № 163 Харківської міської ради"

Адреса: 61172, м. Харків, вул. Луї Пастера, 330
Телефон: (057)725-54-56
e-mail: nvk163@kharkivosvita.net.ua

Дата останньої зміни 21 Квітня 2024

Цей сайт безкоштовний!