Гармонійний розвиток дитини це – не лише інтелектуальний розвиток, але й розвиток фізичний, емоційний, особистісний.

Основна мета нашої психологічної служби- полягає в пошуку оптимального способу взаємодії дитини, її родини, всіх учасників педагогічного процесу. Її призначення – допомогти дитині адаптуватися до вимог і правил школи, а педагогам у створенні умов для успішного навчання і розвитку дитини, свого певного комфортного внутрішнього середовища. Психологічний супровід навчання і виховання будується, виходячи з особливостей навчального закладу, контингенту учнів, традицій і творчого потенціалу педагогічного колективу, на виборі індивідуального «маршруту» супроводу, тобто програм, спрямованих не лише на вирішення проблем і ускладнень, але й на їх запобігання.

В рамках навчального закладу психолог організовує роботу по основних напрямках психологічної діяльності:

• робота з учнями;

• робота з педагогічним колективом;

• робота з батьками.

І. Робота з учнями.

Складається із профілактичної, діагностичної та корекційно-розвивальної діяльності.

До профілактичної діяльності можна віднести:

• проведення профілактичних лекцій за різноманітними темами, серед яких профілактика тютюнопаління, алкоголізму, наркозалежності, попередження насильницької та агресивної поведінки, попередження суїцидальної поведінки, протидія торгівлі людьми і т.п.;

• ознайомлення із статистичними даними щодо запропонованих тем, створення власної статистики;

• проведення інтерактивних занять, тренінгів, ігор, круглих столів, диспутів;

• перегляд відео матеріалів з метою попередження адиктивної поведінки.

Діагностична робота передбачає:

• дослідження психологічної готовності до навчання учнів 1-х, 4-х класів;

• дослідження психологічної адаптації учнів 1-х, 5-х та 10-х класів;

• дослідження пізнавальної сфери школяра (увага, пам`ять, мислення);

• дослідження пізнавальних процесів молодших школярів учнів 2-х класів;

• дослідження професійних здібностей і нахилів 9-х та 11-х класів;

• дослідження особливостей емоційної сфери учня та його особистості в цілому;

• дослідження мотиваційної сфери і спрямованості особистості учня;

• дослідження міжособистісних стосунків та взаємин в колективі та родині.

• дослідження особистісної сфери та психофізичних показників учнів з особливими освітніми потребами;

Корекційно-розвивальна робота:

• розвивальні заняття з учнями 1-х класів, з метою поліпшення адаптаційного періоду;

• розвивальні заняття з учнями 5-х класів, з метою поліпшення адаптаційного періоду;

• розвивальні заняття з учнями з особливими освітніми потребами, з метою поліпшення соціалізації та розвитку психоемоційної та пізнавальної сфери;

• індивідуальні корекційно-розвиваючі заняття, за запитом.

Консультативна, просвітницька, навчальна діяльність:

• включає в себе велику кількість ознайомчих бесід;

• зустрічей з цікавими людьми: з представниками соціальної служби, громадських та молодіжних організацій, органів поліцї;

• проводиться консультування з питань адаптації до нових умов навчання, складових успіху сучасної молодої людини, професійного самовизначення, моивації і результативності навчння, профілактики суїцидальної поведінки, стресостійкості під час ДПА та ЗНО, конструктивного спілкування з однолітками та старшими.

ІІ. Робота з педагогічним колективом:

Діагностична робота передбачає:

• дослідження особистісної сфери учителя;

• дслідження професійного стилю учителя;

• дослідження міжособистісних відносин в педагогічному колективі;

• досідження стилю спілкування з учнями;

• дослідження стресостійкості;

• виявлення факторів, що сприяють або заважають розвитку вчителя.

Консультативна, просвітницька діяльність:

Крім того, педагогічний колектив повинен бути завжди в курсі останніх психологічних новинок, для профілактики професійного вигорання, починаючи від оптимізації міжособистісного спілкування; з адміністрацією, колегами, батьками та учнями, і, закінчуючи особливостями поведінки людей, схильних до адиктивної поведінки.

Для цього наша психологічна служба широко використовує тренінги, арттерапевтичні заняття для вчителів з метою релаксації, профвигорання, а також стимуляції їх творчого потенціалу.

ІІІ. Робота з батьками:

Так само, як і напрями роботи з учнями та вчителями, робота з батьками здійснюється якомога різнобічно: це і просвітницькі виступи на батьківських зборах, і розробка буклетів з актуальних питань (висвітлення проблем і надання порад); вивчення міжособистісних стосунків (дитина – батьки, батьки – батьки, батьки – учителі, учителі – учні) та вивчення «задоволеності» чи «незадоволеності» роботою школи з боку батьків. З батьками працюємо як у групах , так і індивідуально.

VІ. Навчальна діяльність психолога.

Підготовка до різних конкурсів, змагань, різноманітних зборів, засідань, тематичних тижднів, тижня психології та ін.

Аналітична робота полягає у зведенні всіх існуючих даних щодо кожного класу і кожного учня. На базі цих даних робляться висновки та певні рекомендації для учнів, для їх батьків, вчителів стосовно вирішення виявлених проблем. Рекомендації можуть бути універсальними (одні й ті самі для кожного учня і для кожного класу), а можуть бути індивідуальними. Рекомендації дозволяють застосовувати індивідуальний підхід для кожного, особливо до тих, хто потрапляє у створену картотеку дітей «групи ризику». Можуть бути спрогнозовані й описані певні варіанти поведінки окремих учнів у різних навчальних або критичних, стресових ситуаціях.

Системна комплексна робота психолога, класних керівників, учителів, батьків, спрямована на дітей, дає позитивні результати.

Накопичений досвід реалізації різноманітних форм взаємодії учнями, педагогами і батьками дозволяє стверджувати, що кожна з них окремо дає можливість досягти поставленої цілі. Однак, комплексне використання всіх цих форм дає набагато відчутніші результати, сприяє вирішенню вузьких задач, дозволяє вибудувати індивідуальний психолого-педагогічний підхід для кожної дитини.

Кiлькiсть переглядiв: 24

Фотогалерея

Харківська гімназія № 163 Харківської міської ради Харківської області

Адреса: 61172, м. Харків, вул. Луї Пастера, 330
Телефон: (057)725-54-56
e-mail: nvk163@kharkivosvita.net.ua

Дата останньої зміни 20 Листопада 2019

Цей сайт безкоштовний!