Соціальний педагог: Дегтяр Ірина Євгеніївна

/Files/images/degtyar_i_e_10.jpg


Графік консультацій соціального педагога

  • СЕРЕДА - 12.00-14.00
  • П'ЯТНИЦЯ - 15.00-17.00

Пріоритетні напрямки роботи соціального педагога:

• Підвищення рівня самосвідомості учнів, становлення моральних цінностей, підвищення рівня загальної культури.

• Соціальний-педагогічний супровід дітей пільгового контингенту.

• Профілактика адективної поведінки учнів гімназії на основі пропаганди здорового способу життя.

• Сприяння створенню в школі та в родинах учнів, педагогічних працівників здорового психологічного клімату.


Основні мета і задачі роботи соціального педагога :

Організація виховних, освітніх взаємодій з проблемною особистістю, яка потребує допомоги (підтримка дітей з сімей «групи ризику», допомога у вирішенні проблем, співробітництво з сім’єю, школою, посередництво в особистісній самореалізації, спонукання особистості до самоорганізації, самостійності); соціально-психологічна допомога і підтримка особистості в кризових ситуаціях (з'ясування змісту проблеми, редагування проблеми, вибір програми і плану дій, обговорення шляхів вирішення проблеми, допомога в організації виходу з проблем координування зусиль найближчого оточення особистості, створення групи-підтримки); корекція взаємин, способів соціальної дії, посередництво в творчому розвитку особистості і групи (моделювання ситуацій для нового досвіду, моделювання сфер успішної діяльності, організація діалогу і співробітництва, організація мікросередовища із зміненими взаєминами; допомога у розблокуванні позитивних емоцій, створення і оцінка ситуацій успіху, зміна уявлень особистості про власне «Я», підтримка ініціатив, створення умов для творчості).

Основні мета і задачі роботи соціального педагога з дітьми, що потребують підвищеної педагогічної уваги (діти пільгового контингенту):

Своєчасне виявлення дітей, які потребують консультації медиків-спеціалістів і надання поради педагогам і батькам щодо роботи з цими дітьми; вивчення соціально-педагогічних цінностей особистості, соціально-педагогічних впливів середовища на людину, яка росте і розвивається (спостереження, бесіда, опитування експертів, інтерв'ю, анкетування, невербальний діагноз, вивчення документів).

Мета роботи - адаптація учнів у шкільному закладі та індивідуальний розвиток кожної дитини. Надання допомоги вчителям, батькам, дітям у створені здорового соціального клімату у шкільному середовищі.


Мої права і обов'язки. Поради батькам і вчителям

Спілкування як міжособистісна взаємодія

Кожна людина має потребу у спілкуванні, налагодженні соціальних контактів. Постає вона як необхідність у нових враженнях, почуттях, знаннях, у бажанні поділитися з кимось своїми переживаннями й думками, обмінятися певною інформацією, налагодити стосунки.

Спілкування – це не тільки обмін інформацією, знаками, а й організація спільних дій. Воно завжди припускає досягнення деякого результату. Таким результатом звичайно є зміна поведінки і діяльності інших людей. Уявіть, що троє учнів вирішили підготувати стінгазету. Хтось пише заголовки, хтось підбирає малюнки, хтось складає тексти. Тут спілкування виступає як міжособистісна взаємодія, тобто як сукупність зв'язків і взаємовпливів людей, що складаються в їхній спільній діяльності. Наприклад, учень після уроку віддає вчителеві праці інструмент, яким працював, а вчитель кладе його в шафу. Обміну інформацією тут не відбулося, але взаємодія сталася. У хід спілкування його учасникам можна не тільки брати участь у комунікації, але й організувати обмін діями, спланувати загальну діяльність, виробити форми та норми сумісних дій.

Спілкуючись, людина не тільки обмінюється інформацією з іншими людьми. Вона звертається до них із проханням, запитанням чи вимогою, ставить собі за мету вплинути на співрозмовника, добитися потрібної відповіді чи виконання доручення.

Спілкування виконує цілий ряд різних функцій, зокрема:

1. Комунікативна функція – це зв'язок людини зі світом у всіх формах діяльності.

2. Інформаційна функція виявляється у відображенні засобів оточуючого світу. Вона здійснюється завдяки основним пізнавальним процесам. У процесі спілкування забезпечується отримання, зберігання та передача інформації.

3. Когнітивна функція полягає в усвідомленні сприйнятих значень завдяки мисленню, відображенню, фантазії. Ця функція пов'язана з суб'єктивними характеристиками партнерів, з особливостями їх прагнення до взаємопізнання, до необхідності розкрити психологічні якості особистості.

4. Емотивна функція полягає в переживанні людиною своїх стосунків з оточуючим світом. У процесі спілкування ці переживання вторинно відображаються у вигляді взаємовідносин: симпатій – антипатій, любові – ненависті, злагоди – конфлікту тощо. Дані взаємовідносини визначають соціально-психологічний фон взаємодії.

Також спілкування між людьми відбувається в декількох основних формах. Залежно від засобу передачі інформації розрізняють два види спілкування: мовне – за допомогою слів і звуків та немовне – за допомогою міміки і жестів. Важливим буде зазначити, що багато людей старше 15 років не вміють грамотно писати та для спілкування використовують неписьмову, а усну мову, а також невербальні символи і знаки.

Кожна людина у будь-якій ситуації грає якусь роль. Роль – це нормативна поведінка, яку оточуючі очікують від кожного, хто виконує певні соціальні функції. Та сама людина в різних ситуаціях виконує різні ролі: вдома це може бути глава сім'ї, на робочому місці – підлеглий, у транспорті – пасажир, у лікарні – пацієнт тощо. Соціальний контроль у процесах взаємодії зумовлюється соціальними очікуваннями такої поведінки від людини, яка б відповідала ситуації та обраній ролі.


Майже всім видам людського спілкування властива емоційна і суб'єктивна упередженість. Визнання в любові відноситься до такого роду спілкування. Упередженість виявляється в багато яких сферах життя. Релігійні і національні упередження, стереотипи, забобони, обивательська думка, всілякі чутки, циркулюючі в навколишньому світі, – все це є емоційно-оцінною інформацією. Вона може виконувати не тільки позитивну, але і негативну роль. Яскравий приклад – анонімка, тобто повідомлення звичайно помилкової інформації без вказівки автора. В своїх пристрастях неважко перейти розумну міру. Дитину можна хвалити, але можна її і захвалювати. Можна встановити в сім’ї строгу дисципліну, а можна – паличну і т.д. Постійний перекіс – в позитивну або негативну сторону – завжди має шкідливі наслідки. Учні, яких хвалять батьки, вчителі і ровесники, швидше за все, матимуть високу самооцінку, а ті, яких всі критикують або ображають, – низьку. У перших поступово формується відчуття переваги і зарозумілість, а у других – комплекс неповноцінності та занижена самооцінка. Важливою складовою емоційного спілкування є емпатія – це здатність бачити мир з погляду іншої людини, ділити радість і горе, які та переживає. Емпатія – це, по-перше, чутливість до емоційних потреб іншої людини, уміння зрозуміти мовний і немовний вияв відчуттів (слова, дотики, інтонації, жести), та, нарешті, готовність розділити ці відчуття. По-друге, це уміння відповісти на емоційну потребу у такий спосіб, який буде доречний для співбесідника. Напевно, з дитячими сварками зустрічаються всі батьки. Але якщо одні діти сваряться лише зрідка, то інші постійно конфліктують зі своїми однолітками, не вміючи знаходити вихід навіть із самих простих ситуацій. Однією з причин появи такої поведінки є не сформованість у них комунікативних навичок. Конфліктні діти хочуть і можуть спілкуватися, але, умовно кажучи, не мають достатнього уявлення про способи ефективного спілкування. Це часто відбувається у тих дітей, яким не вистачає уваги і турботи від батьків, яких постійно лають і критикують. Така дитина зганяє в конфлікті накопичені в її маленькій душі почуття образи і заздрості. А якщо ще при цьому дитина бачить, що його улюблені мама і тато постійно сваряться один з одним, то він, ймовірно, просто не уявляє собі, як можна спілкуватися без сварок і конфліктів. Можлива й інша ситуація. Якщо вдома дитина – безумовний центр загальної уваги, кумир сім'ї, якщо кожне його бажання одразу ж і беззаперечно виконується люблячими родичами, вона чекає такого ж ставлення до себе і з боку інших дітей і, звичайно ж, не отримує його. Тоді дитина починає домагатися бажаного, провокуючи своєю поведінкою постійні конфлікти.

При спілкуванні з людьми пам’ятайте також про правила уважного слухання, а саме:

1. Сконцентруйте свою увагу на співрозмовникові. Звертайте увагу на слова, позу, міміку, жести.

2. Перевірте, чи правильно Ви зрозуміли слова співрозмовника.

3. Не давайте порад.

4. Не давайте оцінок.

План заходів для запобігання та протидії булінгу.


2019/2020 навчальний рік

/Files/images/00269.jpg

/Files/images/2019--2020/тренінг гендер.jpg

Проект "Центр гендерної культури як платформа для розширення прав і можливостей жінок і молоді" у напрямку майстерня гендерночутливого вчительства "Готуємося бути шкільними експертками та експертами". Тренінг відбувся 16.11.2019у центрі гендерної культури.

Тиждень толерантності.

/Files/images/2019--2020/толер 3 А.jpg

Візит до Фінляндії.

/Files/images/2019--2020/фінл..jpg

27-31 жовтня 2019 року соціальний педагог Харківської гімназії №163 Харківської міської ради Харківської області Дегтяр Ірина Євгеніївна прийняла участь у навчальному візиті до Фінляндії.

/Files/images/2019--2020/фін.jpg

Візит організовано Майстернею гендерночутливого вчительства в рамках проєкту «Центр гендерної культури як платформа для розширення прав і можливостей жінок та молоді», що фінансується Європейським Союзом.

/Files/images/2019--2020/IMG-202381a65cdce92018b14e3b5bf6c288-V.jpg

З метою ознайомлення з фінським досвідом реформування системи загальної середньої освіти. В ході візиту у складі групи вчителів закладів загальної середньої освіти Харківської області були відвідані заклади освіти м.Хельсінки та школи пригороду.

/Files/images/2019--2020/IMG-02e64a2a12fed92fe4b07a2987b9073f-V.jpg

Група вчителів отримала безцінний досвід організації роботи системи освіти, сучасне ставлення до соціальної та гендерної справедливості, теоретичний та практичний досвід втілення та розповсюдження гендерної культури. Гендерна просвіта необхідна педагогам для формування елементів культури та партнерського спілкування з здобувачами освіти з метою виховання гендерної рівності як складової частини суспільних відносин.

/Files/images/2019--2020/фінляндія.jpeg

18 жовтня - Європейський день боротьби з торгівлею людьми. У Харківській гімназії №163 проведено профілактичні та просвітницькі бесіди в 1-11 класах до Європейського дня протидії торгівлі людьми «Стоп насильству!».

/Files/images/2019--2020/18.10.jpg

Всеукраїнський тиждень з протидії булінгу.

16.09.2019-20.09.2019

/Files/images/2019--2020/стенд булінг.jpg

Виховний захід у 3-В класі.

/Files/images/2019--2020/3 -в булінг.jpg

Інтерактивні перерви. Вчимося спілкуватися.

/Files/images/2018-19/163 єврогра.jpg

/Files/images/2018-19/163 євр.jpg

04.04.2019-12.04.2019

Тиждень психології

Інтерактивна гра "Вчимося спілкуванню"

/Files/images/2018-19/Я МАЮ ПРАВО УРОК.jpg

Бесіда "Якщо в тебе проблеми- куди звернутися"

/Files/images/2018-19/2 а тиждень права.JPG

Конкурс плакатів "Школа майбутнього"

/Files/images/2018-19/16 агітбр.JPG

Бесіда "Мир та злагода у суспільстві"

/Files/images/2018-19/0-02-05-af7725ae321814801a8cc32d6cadf68fa5f855409e47db07353b740655c3be09_afe979f1.jpg

Скринька довіри

/Files/images/2018-19/0-02-02-5daa40c73c671245bfe6242db386d2ab76fa53df24b8458162131039a70bb4b5_84f96a10.jpg

Заняття з елементами тренінгу "Все в твоїх руках"

/Files/images/2018-19/7 в право.jpg

Всеукраїнська акція "16 днів проти насильства"

/Files/images/2018-19/16 банер.jpg

/Files/images/2018-19/16 агбр.JPG

Інформаційні хвилинки

/Files/images/2018-19/16 бр.JPG

Виступи агітбригад

/Files/images/2018-19/2 в стрит арт в житті усім потрібна дружба.jpg

В рамках Тижня профілактики правопорушень з учнями гімназії проведений стріт арт "В житті усім потрібна дружба".

18.10.2018 Європейський день протидії торгівлі людьми.

/Files/images/2018-19/1.10 шк. оф.поліц.jpg

Проведені уроки "Я маю право", "Стоп булінг".

/Files/images/2018-19/ХГ№163 урок Стоп булінг.jpg

/Files/images/2018-19/Я МАЮ ПРАВО УРОК.jpg

/Files/images/2018-19/0-02-01-2553eef1437e355e73471a747de37ff0c9ec866f32388ba2ed5dc2c8bfaa3f39_5a7fbbf9.jpg

/Files/images/2018-19/право 2В.jpg

/Files/images/2018-19/ПОЛІЦ.jpg

Шановні вчителі, учні та батьки!

У житті людини бувають такі критичні моменти, коли ускладнюються відносини з навколишніми людьми, загострюються внутрішні переживання, виникають страхи, образи, роздратованість, нервові зриви, депресії. Найчастіше самостійно впоратися з важким тягарем не вдається. В такій ситуації допомога спеціаліста може виявитися незамінною. Тому створенітелефони довіри,на яких працюють спеціалісти психологи, які вислухають, підтримають та допоможуть компетентною порадою.
Доводимо до Вашого відома, що в області працюєХарківська обласна центральна психолого-медико-педагогічна консультація (ХОЦ ПМПК). Діяльність ХОЦ ПМПК спрямована на виявлення, облік, діагностичне обстеження дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку віком до 18 років, направлення їх до спеціальних дошкільних та загальноосвітніх навчальних, лікувальних закладів відповідного типу. Також спеціалісти ХОЦ ПМПК консультують батьків (або осіб, що їх замінюють), педагогів, медичних працівників з питань навчання, виховання, соціальної адаптації та інтеграції у суспільне життя дітей з відхиленнями в психофізичному розвитку.
В Україні існує новавсеукраїнська «гаряча лінія»- для дітей та про дітей. Лінію відкрили у Міжнародному жіночому правозахисному центрі «Ла Страда-Україна». Батьки, вчителі та вихователі мають змогу оперативно отримати індивідуальну консультацію стосовно порушень прав дітей. Основні теми, з яких консультують на Національній дитячій «гарячій лінії», - насильство над дітьми та жорстоке поводження з ними у сім’ї та з боку оточення, психологічні проблеми, негаразди у стосунках з дорослими та однолітками, майнові права дітей, питання встановлення опіки, а також булінг і безпека в Інтернеті.

Національна "гаряча лінія" з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та ґендерної дискримінації - 0 800 500 335 (зі стаціонарних телефонів) або 386 (з мобільного)

Телефон ХОЦ ПМПК - (057) 392-01-63 та адреса: м. Харків, вул. Василя Мельникова, 10/5 (станція метро "Палац спорту")

/Files/images/20160418_085922.jpg

16.04.2018 - 20.04.2018 Тиждень психології.

/Files/images/2017/5 а поліція.JPG

Цікаві зустрічі.

/Files/images/2017/цз 10 а.JPG

Практичні заняття.

/Files/images/2017/цз лінійка.JPG

Участь учнів гімназії у благодійній акції "Допомога"

Екскурсія до м.Полтава.

/Files/images/2017/6бполтава стіл.jpg

ТИЖДЕНЬ ПРОФОРІЄНТАЦІЇ 12.03-16.03.2018

/Files/images/2017/цпто 1.JPG

УЧАСТЬ У РАЙОННИХ ЗАХОДАХ

/Files/images/2017/20171213_082617.jpg

Перерви для першокласників.

/Files/images/sam_2828.jpg

Практичне заняття.

/Files/images/2017/регбі нагр.jpg

Поради соціального педагога. Спортивні змагання.

/Files/images/2017/Афганістан.jpg

Поради соціального педагога щодо організації та проведення виховних годин.

/Files/images/2017/1 г тиждень права.JPG

Ігротека для першокласників. Поради соціального педагога.

/Files/images/2017/SAM_3837.JPG

З учнями гімназії проведені профілактичні бесіди "Ні тютюнопалінню", "Основи моралі" провідним спеціалістом соціальної служби Індустріального району Кузьменко Л.В. та лектором "Фонду рятування дітей та підлітків від наркотиків" Козиренко М.М.

/Files/images/1 В вивча¦мо дорожн¦ знаки.jpg


Соціальним педагогом проводяться бесіди з учнями гімназії в рамках "Школи сприяння здоров'ю".

Учні пільгових категорій відвідали ялинку міського голови Г.А.Кернеса, переглянули виставу "Русалонька".


/Files/images/2017/хнатоб.jpg

Учні пільгових категорій взяли активну участь у підготовці та проведенні шкільних новорічних свят.

/Files/images/2017/9 б.JPG

27.12.2017. Учні пільгових категорій відвідали ХНАТОБ ім. М.Лисенка, переглянули виставу "Русалонька", отримали подарунки від Харківського міського голови Г.А.Кернеса.

26.12.2017. Учні пільгових категорій відвідали новорічне свято на базі ПДЮТ "Істок", отримали подарунки.

04.12.2017 - 08.12.2017 Тиждень права.

/Files/images/2017/6 б права людини.jpg

Вивчаємо права.

16 днів проти насильства. Участь у районному конкурсі.

/Files/images/2017/рн 16 днів проти насильства.jpg

/Files/images/2017/тижд права 1 а.JPG

Цікаві зустрічі.

27.11.2017 Тиждень протидії торгівлі людьми.

/Files/images/2017/IMG_20171107_102901.jpg

Творчі виступи.

10.11.2017-16.11.2017 Акція "Запали вогник толерантності"

/Files/images/2017/толерантність.jpg

Виступи агітбригад.

10.11.2017 День спільних дій в інтересах дітей.

/Files/images/2017/День спільних дій 6_В.jpg

Тиждень профілактики правопорушень

06.11.2017 - 10.11.2017

/Files/images/2017/SAM_3179.JPG

Завідуюча сектору з питань попередження правопорушень та дотримання законодавства щодо дітей Кухта О.Г. провела з учнями гімназії профілактичні бесіди.

/Files/images/2017/хг163 акція.jpg

Акція "Бережи кожну мить".

Виступи агітбригади з метою профілактики шкідливих звичок.

Добро починається з тебе

/Files/images/2017/SAM_2860.JPG

Чугуїв. Екскурсія до краєзнавчого музею.

/Files/images/2017/image-0-02-04-d8918eab237fd8db7c793b86b3b38ad20c0b02edcf24031f8ff139955099d0a8-V.jpg

2016/2017 навчальний рік

В рамках Тижня психології з учнями гімназії проведена бесіда "Мир та злагода у родині", виступи агітбригади з метою профілактики шкідливих звичок, агресії, проявів насильства у родинах та шкільному середовищі.

З 18 квітня 2017 року по 21 квітня 2017 року в Харківській гімназії №163 проходить Тиждень психології.

Організована виставка творчих робіт.

/Files/images/2016/SAM_1209.JPG

6 квітня 2017 року на базі Харківської гімназії №163 був проведений семінар для молодих класних керівників Індустріального району.

/Files/images/2016/SAM_1042.JPG

Щорічна Всеукраїнська акція "16 днів проти насильства"

/Files/images/deg/SAM_8972.JPG

У рамках Тижня профілактики правопорушень соціальний педагог Дегтяр І.Є. провела заняття з учнями 5 - В класу

/Files/images/deg/CIMG9514.JPG

18 листопада Європейський день захисту дітей від сексуального насильства та сексуальної експлуатації

/Files/images/deg/SAM_8929.JPG /Files/images/deg/SAM_8916.JPG

Кiлькiсть переглядiв: 551

Фотогалерея

Харківська гімназія № 163 Харківської міської ради Харківської області

Адреса: 61172, м. Харків, вул. Луї Пастера, 330
Телефон: (057)725-54-56
e-mail: nvk163@kharkivosvita.net.ua

Дата останньої зміни 13 Грудня 2019

Цей сайт безкоштовний!