Соціальний педагог: вакансія
Відповідальна особа: заступник директора з навчально-виховної роботи Маренкова Л.І.

Графік консультацій

понеділок 10.00 – 12.00

п’ятниця 15.00 – 17.00

Зворотній зв'язок: 7255456

nvk163@kharkivosvita.net.ua

На час воєнного стану соціальний педагог закладу освіти працює дистанційно та надає консультативну допомогу в режимі online. Якщо Ви помітили, що Ваші діти відчувають труднощі адаптації до умов дистанційного навчання або виникли складнощі засвоєння навчального матеріалу, переживаєте негативні емоційні стани, стрес, тривогу, емоційну напругу тощо, вам потрібна допомога у професійному самовизначенні, або у Вас виникли інші проблемні питання - Ви маєте змогу звернутись за безкоштовною online консультацією до соціального педагога закладу освіти.

Документи, які потрібні для постанови на облік різних категорій дітей пільгового контингенту:

- діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування- ксерокопії свідоцтва про народження або по досягненні 16-річного віку паспорту (1, 2, 11 сторінка) дитини, ідентифікаційних кодів дитини та опікуна/піклувальника, єдиного квитка, паспорту опікуна/піклувальника (1, 2, 11 сторінка), свідоцтв про смерть батьків, рішення виконавчого комітету районної або міської ради про встановлення статусу та призначення опіки/піклування, про закріплення житла та/або майна, рішення судів з різних питань (наприклад, про позбавлення батьківських прав), довідки про наявність житла, майна, акти обстежень матеріально-побутових умов проживання дітей, звіти опікунів тощо;
- діти-напівсироти- ксерокопії свідоцтва про народження/паспорту дитини, свідоцтва про смерть одного з батьків, акти обстежень матеріально-побутових умов проживання дитини тощо;
-діти, реєстрація яких проведена згідно зі ст.135 Сімейного Кодексу України (зі слів матері)- ксерокопії свідоцтва про народження/паспорту дитини, довідка з відділу реєстрації актів громадянського стану про те, що реєстрація дитини проведена згідно зі ст.135 Сімейного Кодексу України, акти обстежень матеріально-побутових умов проживання дитини тощо;
- діти, постраждалі внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС- ксерокопії свідоцтва про народження/паспорту дитини, посвідчення, що підтверджує статус дитини, постраждалої внаслідок аварії на ЧАЕС, акти обстежень матеріально-побутових умов проживання дитини тощо;
- діти-інваліди- ксерокопії свідоцтва про народження/паспорту дитини, посвідчення, що підтверджує статус дитини-інваліда (з поновленим терміном) або медичного висновку про встановлення статусу «дитини-інваліда», акти обстежень матеріально-побутових умов проживання дітей тощо;
- діти з багатодітних родин- ксерокопії свідоцтва про народження/паспорту дитини, посвідчення дитини з багатодітної родини, акти обстежень матеріально-побутових умов проживання дитини тощо;
- діти з малозабезпечених родин-ксерокопії свідоцтва про народження/паспорту дитини, довідка з районного управління праці та соціального захисту населення про те, що родина отримує допомогу як малозабезпечена, акти обстежень матеріально-побутових умов проживання дітей тощо;
-діти військовослужбовців, працівників правоохоронних органів, журналістів, шахтарів, які загинули під час виконання посадових обов’язків- ксерокопії свідоцтва про народження/паспорту дитини, посвідчення, що підтверджує статус дитини, акти обстежень матеріально-побутових умов проживання дитини тощо.
Тема самоосвіти соціального педагога:
Соціалізація дитини та розкриття творчих здібностей через взаємодію та координацію зусиль всіх учасників освітнього процесу.

Пріоритетні напрямки роботи соціального педагога:

• Підвищення рівня самосвідомості учнів, становлення моральних цінностей, підвищення рівня загальної культури.

• Соціальний-педагогічний супровід дітей пільгового контингенту.

• Профілактика адективної поведінки учнів гімназії на основі пропаганди здорового способу життя.

• Сприяння створенню в школі та в родинах учнів, педагогічних працівників здорового психологічного клімату.


Основні мета і задачі роботи соціального педагога :

Організація виховних, освітніх взаємодій з проблемною особистістю, яка потребує допомоги (підтримка дітей з сімей «групи ризику», допомога у вирішенні проблем, співробітництво з сім’єю, школою, посередництво в особистісній самореалізації, спонукання особистості до самоорганізації, самостійності); соціально-психологічна допомога і підтримка особистості в кризових ситуаціях (з'ясування змісту проблеми, редагування проблеми, вибір програми і плану дій, обговорення шляхів вирішення проблеми, допомога в організації виходу з проблем координування зусиль найближчого оточення особистості, створення групи-підтримки); корекція взаємин, способів соціальної дії, посередництво в творчому розвитку особистості і групи (моделювання ситуацій для нового досвіду, моделювання сфер успішної діяльності, організація діалогу і співробітництва, організація мікросередовища із зміненими взаєминами; допомога у розблокуванні позитивних емоцій, створення і оцінка ситуацій успіху, зміна уявлень особистості про власне «Я», підтримка ініціатив, створення умов для творчості).

Основні мета і задачі роботи соціального педагога з дітьми, що потребують підвищеної педагогічної уваги (діти пільгового контингенту):

Своєчасне виявлення дітей, які потребують консультації медиків-спеціалістів і надання поради педагогам і батькам щодо роботи з цими дітьми; вивчення соціально-педагогічних цінностей особистості, соціально-педагогічних впливів середовища на людину, яка росте і розвивається (спостереження, бесіда, опитування експертів, інтерв'ю, анкетування, невербальний діагноз, вивчення документів).

Мета роботи - адаптація учнів у шкільному закладі та індивідуальний розвиток кожної дитини. Надання допомоги вчителям, батькам, дітям у створені здорового соціального клімату у шкільному середовищі.


Мої права і обов'язки. Поради батькам і вчителям

Спілкування як міжособистісна взаємодія

Кожна людина має потребу у спілкуванні, налагодженні соціальних контактів. Постає вона як необхідність у нових враженнях, почуттях, знаннях, у бажанні поділитися з кимось своїми переживаннями й думками, обмінятися певною інформацією, налагодити стосунки.

Спілкування – це не тільки обмін інформацією, знаками, а й організація спільних дій. Воно завжди припускає досягнення деякого результату. Таким результатом звичайно є зміна поведінки і діяльності інших людей. Уявіть, що троє учнів вирішили підготувати стінгазету. Хтось пише заголовки, хтось підбирає малюнки, хтось складає тексти. Тут спілкування виступає як міжособистісна взаємодія, тобто як сукупність зв'язків і взаємовпливів людей, що складаються в їхній спільній діяльності. Наприклад, учень після уроку віддає вчителеві праці інструмент, яким працював, а вчитель кладе його в шафу. Обміну інформацією тут не відбулося, але взаємодія сталася. У хід спілкування його учасникам можна не тільки брати участь у комунікації, але й організувати обмін діями, спланувати загальну діяльність, виробити форми та норми сумісних дій.

Спілкуючись, людина не тільки обмінюється інформацією з іншими людьми. Вона звертається до них із проханням, запитанням чи вимогою, ставить собі за мету вплинути на співрозмовника, добитися потрібної відповіді чи виконання доручення.

Спілкування виконує цілий ряд різних функцій, зокрема:

1. Комунікативна функція – це зв'язок людини зі світом у всіх формах діяльності.

2. Інформаційна функція виявляється у відображенні засобів оточуючого світу. Вона здійснюється завдяки основним пізнавальним процесам. У процесі спілкування забезпечується отримання, зберігання та передача інформації.

3. Когнітивна функція полягає в усвідомленні сприйнятих значень завдяки мисленню, відображенню, фантазії. Ця функція пов'язана з суб'єктивними характеристиками партнерів, з особливостями їх прагнення до взаємопізнання, до необхідності розкрити психологічні якості особистості.

4. Емотивна функція полягає в переживанні людиною своїх стосунків з оточуючим світом. У процесі спілкування ці переживання вторинно відображаються у вигляді взаємовідносин: симпатій – антипатій, любові – ненависті, злагоди – конфлікту тощо. Дані взаємовідносини визначають соціально-психологічний фон взаємодії.

Також спілкування між людьми відбувається в декількох основних формах. Залежно від засобу передачі інформації розрізняють два види спілкування: мовне – за допомогою слів і звуків та немовне – за допомогою міміки і жестів. Важливим буде зазначити, що багато людей старше 15 років не вміють грамотно писати та для спілкування використовують неписьмову, а усну мову, а також невербальні символи і знаки.

Кожна людина у будь-якій ситуації грає якусь роль. Роль – це нормативна поведінка, яку оточуючі очікують від кожного, хто виконує певні соціальні функції. Та сама людина в різних ситуаціях виконує різні ролі: вдома це може бути глава сім'ї, на робочому місці – підлеглий, у транспорті – пасажир, у лікарні – пацієнт тощо. Соціальний контроль у процесах взаємодії зумовлюється соціальними очікуваннями такої поведінки від людини, яка б відповідала ситуації та обраній ролі.


Майже всім видам людського спілкування властива емоційна і суб'єктивна упередженість. Визнання в любові відноситься до такого роду спілкування. Упередженість виявляється в багато яких сферах життя. Релігійні і національні упередження, стереотипи, забобони, обивательська думка, всілякі чутки, циркулюючі в навколишньому світі, – все це є емоційно-оцінною інформацією. Вона може виконувати не тільки позитивну, але і негативну роль. Яскравий приклад – анонімка, тобто повідомлення звичайно помилкової інформації без вказівки автора. В своїх пристрастях неважко перейти розумну міру. Дитину можна хвалити, але можна її і захвалювати. Можна встановити в сім’ї строгу дисципліну, а можна – паличну і т.д. Постійний перекіс – в позитивну або негативну сторону – завжди має шкідливі наслідки. Учні, яких хвалять батьки, вчителі і ровесники, швидше за все, матимуть високу самооцінку, а ті, яких всі критикують або ображають, – низьку. У перших поступово формується відчуття переваги і зарозумілість, а у других – комплекс неповноцінності та занижена самооцінка. Важливою складовою емоційного спілкування є емпатія – це здатність бачити мир з погляду іншої людини, ділити радість і горе, які та переживає. Емпатія – це, по-перше, чутливість до емоційних потреб іншої людини, уміння зрозуміти мовний і немовний вияв відчуттів (слова, дотики, інтонації, жести), та, нарешті, готовність розділити ці відчуття. По-друге, це уміння відповісти на емоційну потребу у такий спосіб, який буде доречний для співбесідника. Напевно, з дитячими сварками зустрічаються всі батьки. Але якщо одні діти сваряться лише зрідка, то інші постійно конфліктують зі своїми однолітками, не вміючи знаходити вихід навіть із самих простих ситуацій. Однією з причин появи такої поведінки є не сформованість у них комунікативних навичок. Конфліктні діти хочуть і можуть спілкуватися, але, умовно кажучи, не мають достатнього уявлення про способи ефективного спілкування. Це часто відбувається у тих дітей, яким не вистачає уваги і турботи від батьків, яких постійно лають і критикують. Така дитина зганяє в конфлікті накопичені в її маленькій душі почуття образи і заздрості. А якщо ще при цьому дитина бачить, що його улюблені мама і тато постійно сваряться один з одним, то він, ймовірно, просто не уявляє собі, як можна спілкуватися без сварок і конфліктів. Можлива й інша ситуація. Якщо вдома дитина – безумовний центр загальної уваги, кумир сім'ї, якщо кожне його бажання одразу ж і беззаперечно виконується люблячими родичами, вона чекає такого ж ставлення до себе і з боку інших дітей і, звичайно ж, не отримує його. Тоді дитина починає домагатися бажаного, провокуючи своєю поведінкою постійні конфлікти.

При спілкуванні з людьми пам’ятайте також про правила уважного слухання, а саме:

1. Сконцентруйте свою увагу на співрозмовникові. Звертайте увагу на слова, позу, міміку, жести.

2. Перевірте, чи правильно Ви зрозуміли слова співрозмовника.

3. Не давайте порад.

4. Не давайте оцінок.

Шановні учні, батьки, вчителі!

У Харкові розпочала роботу Всеукраїнська «гаряча лінія» для постраждалих від торгівлі людьми, домашнього насильства, насильства за ознакою статі та відносно дітей. Із повідомленнями про людей, постраждалих від будь-яких видів насилля або зітхнувшихся з проблемою торгівлі людьми, можно дзвонити на номер

15-47

102- Національна поліція України

Продовжує свою роботу Телефон довіри. У житті кожного іноді виникають проблеми, вирішити які наодинці важко. Ви можете розраховувати на підтримку, компетентну консультацію та практичну допомогу.

764-22-39

Також ви можете звернутися за такими телефонами:

705-04-69ЩОДНЯ ЦІЛОДОБОВОТелефон довіри Харківського обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей і молоді
771-84-57ПО БУДНЯХ з 9- 00 до 17- 45Телефон довіри Харківського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей і молоді «Довіра»
706-32-84ПО БУДНЯХ з 17- 00 до 21- 00Телефон довіри «Нитка Аріадни»
8-800-500-21-80(безкоштовно зі стаціонарних тел.)ЩОДНЯ з 9- 00 до 21- 00Всеукраїнський телефон довіри для дітей і молоді

Список телефонів довіри

На базі Міжнародного жіночого правозахисного центру «Ла Страда -Україна» функціонує Національна дитяча «гаряча» лінія та Національна «гаряча» лінія з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації.Тут маленькі українці можуть знайти підтримку та пораду стосовно своїх проблем, якими їм ні з ким поділитися, а батьки, вчителі та вихователі мають змогу оперативно отримати індивідуальну консультацію стосовно порушень прав дітей. Дзвінки на лінію - безкоштовні як зі стаціонарних телефонів на всій території України, так і з мобільних усіх українських операторів.

Національна дитяча «гаряча» лінія

0 800 500 255 (зі стаціонарного ) або 772 (з мобільного) ПН-ПТ: з 12.00 до 20.00,Сб: з 12.00 до 16.00

Національна «гаряча» лінія з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації:

0 800 500 335 або 116 123 (з мобільного)щоденно з 10.00 до 18.00.

0800-213-103 правова допомога

/Files/images/2020_2021_vihovn_zahodi/Untitled.FR12.jpg

ВІДВІДАЙТЕ ШКІЛЬНУ СТОРІНКУ

HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/KHARKIV.GYMNASIUM_163/

2023/2024 навчальний рік

/Files/images/2023-2024_vihovna/шоп 08.09.jpg

Профілактичні бесіди із здобувачами освіти

2022/2023 навчальний рік

/Files/images/2022-2023_vihovna/правило.jpg

/Files/images/2022-2023_vihovna/7 в торгівля людьми.jpg


/Files/images/2022-2023_vihovna/0-02-05-17f4f8897d76fbd3960261c2e6313cec69def0bcd6d09e991efd9f7cd9ce4a30_723e6a80266002b7.jpg

2021/2022 навчальний рік

План інформування працівників Харківської гімназії №163 про захист дітей від усіх форм насильства у 2021/2022 навчальному році

/Files/images/00269.jpg

16 днів проти насильства
Абетка толерантності

Вчимося бути доброчесними

/Files/images/2020_2021_vihovn_zahodi/0-02-05-4ffe9b1956348b40ab4581b52110df6aed033a5d4feac2dc0ce5e607b6ad3269_a9e6fa1c.jpg

Вчимося працювати дружно!

/Files/images/2020_2021_vihovn_zahodi/163 ХГ День Гідності та Свободи фото.jpg

Тиждень профілактики правопорушень

/Files/images/2020_2021_vihovn_zahodi/0-02-05-b1de1b4b56a6d333a49aef302e66afc8578946dec05bf0b3051a403751032004_99d578cb.jpg

Тиждень толерантності

/Files/images/2020_2021_vihovn_zahodi/0-02-05-95ab8246075ed9ebb0497e98fc79fa5456ec5926a146330ca687aff06774cf8f_747f4e46.jpg

Ми за здоровий спосіб життя

/Files/images/2020_2021_vihovn_zahodi/0-02-0a-451d6c34063772ca4c5ff98db01780912d1463e5353fb6945a5d6f799df0f100_c9a8ef08.jpg

Тиждень протидії торгівлі людьми

/Files/images/2020_2021_vihovn_zahodi/0-02-0a-a2d50bb4b2689e5f2b61f41ae3a8a45f379c7df1dac7a08732fa108ae5a7edf0_772c13a9.jpg

/Files/images/2019--2020/гендер музей 9 в.jpg

Екскурсія до музею гендерної культури.

/Files/images/2019--2020/гендер 9 в.jpg

/Files/images/2019--2020/тренінг гендер.jpg

Проект "Центр гендерної культури як платформа для розширення прав і можливостей жінок і молоді" у напрямку майстерня гендерночутливого вчительства "Готуємося бути шкільними експертками та експертами". Тренінг відбувся 16.11.2019у центрі гендерної культури.

Тиждень толерантності.

/Files/images/2019--2020/толер 3 А.jpg

Візит до Фінляндії.

/Files/images/2019--2020/фінл..jpg

27-31 жовтня 2019 року соціальний педагог Харківської гімназії №163 Харківської міської ради Харківської області Дегтяр Ірина Євгеніївна прийняла участь у навчальному візиті до Фінляндії.

/Files/images/2019--2020/фін.jpg

Візит організовано Майстернею гендерночутливого вчительства в рамках проєкту «Центр гендерної культури як платформа для розширення прав і можливостей жінок та молоді», що фінансується Європейським Союзом.

/Files/images/2019--2020/IMG-202381a65cdce92018b14e3b5bf6c288-V.jpg

З метою ознайомлення з фінським досвідом реформування системи загальної середньої освіти. В ході візиту у складі групи вчителів закладів загальної середньої освіти Харківської області були відвідані заклади освіти м.Хельсінки та школи пригороду.

/Files/images/2019--2020/IMG-02e64a2a12fed92fe4b07a2987b9073f-V.jpg

Група вчителів отримала безцінний досвід організації роботи системи освіти, сучасне ставлення до соціальної та гендерної справедливості, теоретичний та практичний досвід втілення та розповсюдження гендерної культури. Гендерна просвіта необхідна педагогам для формування елементів культури та партнерського спілкування з здобувачами освіти з метою виховання гендерної рівності як складової частини суспільних відносин.

/Files/images/2019--2020/фінляндія.jpeg

18 жовтня - Європейський день боротьби з торгівлею людьми. У Харківській гімназії №163 проведено профілактичні та просвітницькі бесіди в 1-11 класах до Європейського дня протидії торгівлі людьми «Стоп насильству!».

/Files/images/2019--2020/18.10.jpg

Всеукраїнський тиждень з протидії булінгу.

/Files/images/2019--2020/стенд булінг.jpg

Виховний захід у 3-В класі.

/Files/images/2019--2020/3 -в булінг.jpg

Інтерактивні перерви. Вчимося спілкуватися.

/Files/images/2018-19/163 єврогра.jpg

/Files/images/2018-19/163 євр.jpg

Тиждень психології

Інтерактивна гра "Вчимося спілкуванню"

/Files/images/2018-19/Я МАЮ ПРАВО УРОК.jpg

Бесіда "Якщо в тебе проблеми- куди звернутися"

/Files/images/2018-19/2 а тиждень права.JPG

Конкурс плакатів "Школа майбутнього"

/Files/images/2018-19/16 агітбр.JPG

Бесіда "Мир та злагода у суспільстві"

/Files/images/2018-19/0-02-05-af7725ae321814801a8cc32d6cadf68fa5f855409e47db07353b740655c3be09_afe979f1.jpg

Скринька довіри

/Files/images/2018-19/0-02-02-5daa40c73c671245bfe6242db386d2ab76fa53df24b8458162131039a70bb4b5_84f96a10.jpg

Заняття з елементами тренінгу "Все в твоїх руках"

/Files/images/2018-19/7 в право.jpg

Всеукраїнська акція "16 днів проти насильства"

/Files/images/2018-19/16 банер.jpg

/Files/images/2018-19/16 агбр.JPG

Інформаційні хвилинки

/Files/images/2018-19/16 бр.JPG

Виступи агітбригад

/Files/images/2018-19/2 в стрит арт в житті усім потрібна дружба.jpg

В рамках Тижня профілактики правопорушень з учнями гімназії проведений стріт арт "В житті усім потрібна дружба".

Європейський день протидії торгівлі людьми.

/Files/images/2018-19/1.10 шк. оф.поліц.jpg

Проведені уроки "Я маю право", "Стоп булінг".

/Files/images/2018-19/ХГ№163 урок Стоп булінг.jpg

/Files/images/2018-19/Я МАЮ ПРАВО УРОК.jpg

/Files/images/2018-19/0-02-01-2553eef1437e355e73471a747de37ff0c9ec866f32388ba2ed5dc2c8bfaa3f39_5a7fbbf9.jpg

/Files/images/2018-19/право 2В.jpg

/Files/images/2018-19/ПОЛІЦ.jpg

Шановні вчителі, учні та батьки!

У житті людини бувають такі критичні моменти, коли ускладнюються відносини з навколишніми людьми, загострюються внутрішні переживання, виникають страхи, образи, роздратованість, нервові зриви, депресії. Найчастіше самостійно впоратися з важким тягарем не вдається. В такій ситуації допомога спеціаліста може виявитися незамінною. Тому створенітелефони довіри,на яких працюють спеціалісти психологи, які вислухають, підтримають та допоможуть компетентною порадою.

/Files/images/20160418_085922.jpg

/Files/images/2017/5 а поліція.JPG

Цікаві зустрічі.

/Files/images/2017/цз 10 а.JPG

Практичні заняття.

/Files/images/2017/цз лінійка.JPG

Участь учнів гімназії у благодійній акції "Допомога"

Екскурсія до м.Полтава.

/Files/images/2017/6бполтава стіл.jpg

ТИЖДЕНЬ ПРОФОРІЄНТАЦІЇ

/Files/images/2017/цпто 1.JPG

УЧАСТЬ У РАЙОННИХ ЗАХОДАХ

/Files/images/2017/20171213_082617.jpg

Перерви для першокласників.

/Files/images/sam_2828.jpg

Практичне заняття.

/Files/images/2017/регбі нагр.jpg

Поради соціального педагога. Спортивні змагання.

/Files/images/2017/Афганістан.jpg

Поради соціального педагога щодо організації та проведення виховних годин.

/Files/images/2017/1 г тиждень права.JPG

Ігротека для першокласників. Поради соціального педагога.

/Files/images/2017/SAM_3837.JPG

З учнями гімназії проведені профілактичні бесіди "Ні тютюнопалінню", "Основи моралі" провідним спеціалістом соціальної служби Індустріального району Кузьменко Л.В. та лектором "Фонду рятування дітей та підлітків від наркотиків" Козиренко М.М.

/Files/images/1 В вивча¦мо дорожн¦ знаки.jpg


Соціальним педагогом проводяться бесіди з учнями гімназії в рамках "Школи сприяння здоров'ю".

Учні пільгових категорій відвідали ялинку міського голови Г.А.Кернеса, переглянули виставу "Русалонька".


/Files/images/2017/хнатоб.jpg

Учні пільгових категорій взяли активну участь у підготовці та проведенні шкільних новорічних свят.

/Files/images/2017/9 б.JPG

Тиждень права.

/Files/images/2017/6 б права людини.jpg

Вивчаємо права.

16 днів проти насильства. Участь у районному конкурсі.

/Files/images/2017/рн 16 днів проти насильства.jpg

/Files/images/2017/тижд права 1 а.JPG

Цікаві зустрічі.

Тиждень протидії торгівлі людьми.

/Files/images/2017/IMG_20171107_102901.jpg

Творчі виступи.

Акція "Запали вогник толерантності"

/Files/images/2017/толерантність.jpg

Виступи агітбригад.

День спільних дій в інтересах дітей.

/Files/images/2017/День спільних дій 6_В.jpg

Тиждень профілактики правопорушень

/Files/images/2017/SAM_3179.JPG

Завідуюча сектору з питань попередження правопорушень та дотримання законодавства щодо дітей Кухта О.Г. провела з учнями гімназії профілактичні бесіди.

/Files/images/2017/хг163 акція.jpg

Акція "Бережи кожну мить".

Виступи агітбригади з метою профілактики шкідливих звичок.

Добро починається з тебе

/Files/images/2017/SAM_2860.JPG

Чугуїв. Екскурсія до краєзнавчого музею.

/Files/images/2017/image-0-02-04-d8918eab237fd8db7c793b86b3b38ad20c0b02edcf24031f8ff139955099d0a8-V.jpg

2016/2017 навчальний рік

В рамках Тижня психології з учнями гімназії проведена бесіда "Мир та злагода у родині", виступи агітбригади з метою профілактики шкідливих звичок, агресії, проявів насильства у родинах та шкільному середовищі.

З 18 квітня 2017 року по 21 квітня 2017 року в Харківській гімназії №163 проходить Тиждень психології.

Організована виставка творчих робіт.

/Files/images/2016/SAM_1209.JPG

/Files/images/2016/SAM_1042.JPG

Щорічна Всеукраїнська акція "16 днів проти насильства"

/Files/images/deg/SAM_8972.JPG

У рамках Тижня профілактики правопорушень соціальний педагог Дегтяр І.Є. провела заняття з учнями 5 - В класу

/Files/images/deg/CIMG9514.JPG

18 листопада Європейський день захисту дітей від сексуального насильства та сексуальної експлуатації

/Files/images/deg/SAM_8929.JPG /Files/images/deg/SAM_8916.JPG

Кiлькiсть переглядiв: 1933

Фотогалерея

комунальний заклад "Харківський ліцей № 163 Харківської міської ради"

Адреса: 61172, м. Харків, вул. Луї Пастера, 330
Телефон: (057)725-54-56
e-mail: nvk163@kharkivosvita.net.ua

Дата останньої зміни 21 Квітня 2024

Цей сайт безкоштовний!