ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом

Харківської гімназії № 163

Харківської міської ради

Харківської області

від 23.08.2018 №256

Положення про організацію пропускного режиму і правила поведінки учасників освітнього процесу в Харківської гімназії № 163 Харківської міської ради Харківської області

1. Загальні положення

Дане Положення розроблено відповідно до статті 53 Закону України «Про освіту», згідно з якою здобувачі освіти мають право на безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці, розділу ІV п. 1.1. Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 26.12.2017 № 1669, відповідно до якого керівник закладу освіти є відповідальним за створення безпечних умов освітнього процесу згідно із законодавством про охорону праці, цим Положенням; не дозволяє проведення освітнього процесу за наявності шкідливих та небезпечних умов, Статутом гімназії та іншими нормативно-правовими актами, що регламентують вимоги до встановлення належного порядку роботи та створення безпечних умов для учнів і працівників гімназії, а також виключення можливості проникнення сторонніх осіб, порушення санітарно-епідеміологічного стану, виносу службових документів, матеріальних цінностей та інших порушень громадського порядку.

Контрольно-пропускний режим – сукупність заходів і правил, що запобігають можливості несанкціонованого проходу осіб, проїзду транспортних засобів, виносу (вивозу) майна на територію чи з території гімназії. Пропускний режим в будівлі гімназії передбачає комплекс спеціальних заходів, направлених на підтримання та забезпечення встановленого порядку діяльності гімназії і визначає порядок пропуску учнів, працівників гімназії і громадян до будівлі та внутрішніх приміщень гімназії.

Охорона забезпечується охоронцем охоронного підприємства.

Відповідальність та контроль за порядком здійснення пропускного режиму в приміщенні покладається на:

- директора гімназії (або особу що його заміщує в даний момент);

- заступників директора з навчально-виховної роботи;

- заступника директора з господарської роботи;

- чергового адміністратора.

Виконання вимог, що визначаються даним Положенням є обов’язковим для всіх працівників. які постійно або тимчасово працюють в гімназії, учнів та їх батьків, всіх юридичних та фізичних осіб, що виконують свою діяльність чи знаходяться з інших причин на території гімназії.

З метою ознайомлення відвідувачів гімназії з пропускним режимом і правилами поведінки відвідувачів дане Положення розміщується на стендах в холі першого поверху будівлі гімназії та на офіційному інтернет-сайті гімназії.

2. Порядок проходу в будівлю гімназії

2.1 Пропускний режим в будівлю гімназії, а також відкривання/закривання дверей забезпечують охоронець, сторожі. Центральний вхід в будівлю гімназії постійно зачинений.

2.2. Контрольно-пропускний режим для учнів гімназї:

2.2.1. Учні гімназії проходять в будівлю гімназіїчерез центральний вхід.

2.2.2. Виходити із гімназії учням до закінчення навчальних занять дозволяється лише на підставі заяви батьків, за присутності батьків або особистого дозволу вчителя, медичного працівника.

2.2.3. Вихід учнів із гімназії на уроки фізичної культури, на екскурсії, чи на інших підставах відбувається організовано у супроводі вчителя.

2.3. Контрольно-пропускний режим для працівників гімназії:

2.3.1. Учителі перших класів приходять до гімназії з розрахунком часу необхідного для зустрічі дітей біля входу до гімназії та супроводу їх до класу, але не пізніше 8:10 год. По закінченні занять вчитель передає дітей батькам, що їх зустрічають.

2.4. Контрольно-пропускний режим для батьків (законних представників) учнів гімназії:

2.4.1. Батьки учнів проходять до будівлі гімназії через центральний вхід.

2.4.2. Батьки учнів проходять в будівлю і повідомляють ім’я, по батькові та прізвище вчителя або адміністратора, до якого вони направляються, а також прізвище, ім’я своєї дитини, клас, в якому вона навчається. Охоронець з’ясовує мету приходу і пропускає в приміщення з дозволу працівника гімназії, до якого вони прийшли.

2.4.3. З учителями батьки зустрічаються на батьківських зборах, за запрошенням або після уроків. І лише в екстрених випадках під час перерви.

2.4.4. Учителі зобов’язані заздалегідь попередити охоронця про прихід батьків, а також про час та місце проведення батьківських зборів.

2.4.5. Батькам не дозволяється проходити до гімназії з габаритними сумками чи валізами.

2.4.6. Прохід у гімназію батьків з особистих питань до адміністрації гімназії можливий за умови попередньої домовленості з представниками самої адміністрації або під час годин прийому, попередньо записавшись.

2.4.7. У випадках незапланованого приходу до гімназії батьків учнів, охоронець з’ясовує мету їх приходу і пропускає в будівлю гімназії тільки з дозволу адміністрації за наступною процедурою: батьки телефонують вчителю, до якого прийшли, вчитель особисто виходить до посту охорони та супроводжує таких батьків до класу або іншого місця та назад після візиту до посту охорони.

2.4.8. Батьки, що супроводжують або зустрічають своїх дітей, до будівлі гімназії не заходять і чекають дітей на вулиці.

2.4.9. На території гімназії суворо заборонено: паління, вживання алкоголю та наркотичних речовин.

2.5. Контрольно-пропускний режим для відвідувачів гімназії.

2.5.1. Відвідувачі проходять в будівлю гімназії через центральний вхід.

2.5.2. Особи, не пов’язані з освітнім процесом, які відвідують гімназію за службовою необхідністю, пропускаються при пред’явленні документу державного зразку, що засвідчує особу, за погодженням з директором гімназії (особою, що його заміняє) і записом в «Журналі обліку відвідувачів».

2.5.3. Посадові особи, які прибули до гімназії з перевіркою, пропускаються при пред’явленні документу, що засвідчує особу з обов’язковим повідомленням адміністрації гімназії та відповідною реєстрацією.

2.5.4. Групи осіб, що відвідують гімназію для проведення і участі в масових заходах, семінарах, конференціях, оглядах тощо, допускаються в будівлю гімназії за дозволом директора гімназії.

2.5.5. На прийом до директора гімназії в години прийому або за викликом, відвідувачі пропускаються до гімназії:

- в адекватному стані (визначається візуально).

2.5.6. Для виклику працівника гімназії або представника адміністрації необхідно звертатись до охоронця, чергового адміністратора.

2.5.7. При відвідуванні гімназії відвідувач зобов’язаний за проханням охоронця, чергового технічного працівника надати на візуальний огляд принесені з собою речі для недопущення проносу в будівлю гімназії алкоголю, наркотичних, вибухонебезпечних, легкозаймистих, отруйних речовин і рідин, заборонених для зберігання та перенесення без спеціального дозволу предметів, зброї та боєприпасів тощо.

2.5.8. У випадку виявлення у відвідувача або в його речах зброї, речовин, рідин, предметів охоронець, черговий технічний працівник затримує відвідувача, негайно доповідає про випадок черговому адміністратору і директору гімназії (особі, що його заміщує) і черговому охорони та діє у відповідності до отриманих вказівок.

2.6. У разі виникнення конфліктних ситуацій, пов’язаних з допуском відвідувачів до будівлі гімназії, черговий технічний працівник діє за вказівками директора гімназії чи його заступника.

3. Правила поведінки відвідувачів гімназії:

3.1. Відвідувачі, що знаходяться в приміщенні гімназії зобов’язані:

- зберігати встановлений порядок і дотримуватись норм поведінки в громадських місцях;

- не допускати виявлення неповажного ставлення до педагогічного та обслуговуючого персоналу, учнів та інших відвідувачів гімназії;

- виконувати законні вимоги та розпорядження адміністрації та працівників гімназії;

- не створювати перепон належному виконанню адміністрацією, вчителями, працівниками гімназії їх службових обов’язків;

- повідомляти секретаря-друкарку про свою явку до гімназії за викликом директора;

- ставитись бережливо до майна гімназії, зберігати чистоту, тишу та порядок в приміщенні закладу освіти;

- при вході до будівлі гімназії відвідувачі, що мають при собі кіно - і фотознімальну, звуко - і відеозаписуючу апаратуру, а також переносну комп’ютерну і оргтехніку зобов’язані отримати дозвіл директора гімназії на право входу, заносу та виносу матеріальних цінностей, а також зареєструвати технічні засоби в охоронця, чергового технічного працівника – з метою контролю за виносом матеріальних цінностей з будівлі гімназії.

3.2.Відвідувачам гімназії забороняється:

- знаходитись в службових приміщеннях або інших приміщеннях гімназії без дозволу на те директора

- виносити з приміщення гімназії документи, надані для ознайомлення;

- знімати зразки документів зі стенду, а також розташовувати на ньому оголошення, не узгодженні з адміністрацією гімназії;

- приносити в приміщення гімназії алкогольні, наркотичні, вибухонебезпечні і легкозаймисті речовини, колючі та ріжучі предмети, вогнепальну та холодну зброю (крім осіб, котрим в установленому порядку дозволено зберігання та носіння табельної зброї і інших засобів), а також особисті речі за винятком портфелів;

- палити в приміщенні та на території гімназії;

- факти порушень громадського порядку і завдані збитки приміщенню фіксуються в установленому порядку особами, котрі здійснюють пропускний режим.

4. Порядок пропуску представників засобів масової інформації

4.1. Працівники засобів масової інформації пропускаються в будівлю гімназії за акредитаційними посвідченнями чи картками тимчасової акредитації при наданні редакційного посвідчення з дозволу директора гімназії.

4.2. Представники засобів масової інформації на заходи, що проводяться в приміщенні гімназії, пропускаються лише після перевірки документів, котрі підтверджують їх особу та з дозволу відповідних органів виконавчого комітету, Адміністрації Індустріального району Харківської міської ради, та Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради, директора гімназії.

5. Порядок пропуску сил цивільного захисту (працівників аварійно-рятувальних служб)

5.1. Забезпечувати безперешкодний доступ силам цивільного захисту (аварійно-рятувальним формуванням, спеціалізованим службам та іншим формуванням цивільного захисту, призначені для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій) для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у разі виникнення надзвичайної ситуації, відповідно до ст. 20 Цивільного кодексу України.

Кiлькiсть переглядiв: 294

Фотогалерея

Харківська гімназія № 163 Харківської міської ради Харківської області

Адреса: 61172, м. Харків, вул. Луї Пастера, 330
Телефон: (057)725-54-56
e-mail: nvk163@kharkivosvita.net.ua

Дата останньої зміни 13 Грудня 2019

Цей сайт безкоштовний!