/Files/images/Мовне закон.png

Мова освітнього процесу - українська.


Виконання мовного законодавства України у комунальному закладі "Харківський ліцей № 163 Харківської міської ради" у 2023/2024 році

Нормативні документи:

Конституція України (ст. 10)

Закон України “Про освіту” від 05.09.2017(ст. 7)

Указ Президента України “Про Концепцію державної мовної політики” від 15.02.2010

Рішення Конституційного Суду України від 14.12.1999 №10-рп/99 про офіційне тлумачення положень статті 10 Конституції України щодо застосування державної мови органами державної влади, органами місцевого самоврядування та використання її у навчальному процесі в навчальних закладах України (справа про застосування української мови)

Лист МОН «Щодо застосування державної мови в освітній галузі» від 01.02.2018

Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державноЇ" від 25.04.2019

Концепція Державної цільової національно-культурної програми забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя на період до 2030 року

У «Концепції Державної цільової національно-культурної програми забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя на період до 2030 року»(далі Концепція), схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19.05.2021 р. №474-р, визначено проблему на розв’язання якої спрямована Програма, проаналізовано причини виникнення проблеми, представлено обґрунтування необхідності її розв’язання програмним методом та оптимальний варіант розв’язання проблеми, шляхи, способи і строки виконання, зазначено очікувані результати, надано оцінку фінансових, матеріально-технічних і трудових ресурсів, необхідних для виконання Програми.

Виконання Стратегії з української мови

План заходів з проведення додаткової організаційно-роз’яснювальної роботи щодо обов’язкового застосування державної мови працівниками закладу освіти під час освітнього процесу та виконання службових обов’язків Харківської гімназії №163 Харківської міської ради Харківської області

№з/пЗаходиВідповідальні
1Продовжувати роз’яснювальну роботу серед батьків, учнів та вчителів гімназії щодо виконання мовного законодавства УкраїниАдміністрація, класні керівники
2Продовжити роботу щодо забезпечення закладу освіти кваліфікованими педагогічними кадрами, опанування педагогічним колективом державної мови, ділової української мови з метою запобігання орфографічних, мовленнєвих, стилістичних помилокАдміністрація гімназії, педагогічні працівники
3Продовжити роботу над зміцненням матеріально-технічної бази кабінетів української мови та літератури (№№105, 206, 310), історії України (№308)Адміністрація гімназії, педагогічні працівники
4Залучити вчителів української мови та літератури до участі в конкурсі на кращій дистанційний курс, до видавничої діяльності та створення авторських програмАдміністрація гімназії, педагогічні працівники
5Поповнювати шкільну бібліотеку новою науковою, художньою, публіцистичною літературою, енциклопедичним та довідковим виданням українською мовоюЗавідувач бібліотеки
6Організувати участь учнів у конкурсах:Педагогічні працівники
- Міжнародному конкурсі з української мови ім. П.Яцика;Педагогічні працівники
- Міжнародному конкурсі з української мови ім. П.Яцика;Педагогічні працівники
- Всеукраїнському конкурсі «Я вірю в майбутнє твоє, Україно»;Педагогічні працівники
- Всеукраїнському конкурсі «Об’єднаймося ж, брати мої!»;Педагогічні працівники
- обласному конкурсі-фестивалі сімей-знавців української мови «Мама, тато і я – українська сім’я»Педагогічні працівники
7Організувати позакласну діяльність з української мови:Класні керівники
  • участь у конкурсах, олімпіадах, турнірах різного рівня;
  • тиждень української мови та літератури
8З метою національно-патріотичного виховання, усвідомлення своєї етнічної спільноти, утвердження національної гідності організувати наступні заходи:Адміністрація гімназії, педагогічні працівники
- свята українських пісень;
- українські ігри і козацькі забави;
- виховні години за темою «Моя земля – земля моїх батьків»;
- виставка робіт умільців народних ремесел
9Залучити вчителів, учнів та батьків до участі у заходах, присвячених:Адміністрація гімназії, педагогічні працівники
- Міжнародному дню рідної мови;
- Національному Шевченківському дню;
- Дню української писемності та мови;
- ювілейним датам

Робота щодо виконання мовного законодавства України в Харківській гімназії №163 Харківської міської ради Харківської області у 2021/2022 році

Напрямки діяльності Складові діяльності
Інформаційно-нормативне забезпечення, виконання державних та регіональних програм У гімназії у наявності номенклатура справ. Оформлено номенклатурну папку (02.2-05), де зібрано всі нормативні документи щодо мовного законодавства.
Дотримання у ЗЗСО єдиного мовного режиму Відповідно Статуту ХГ№163 мова навчання в гімназії українська, уся ділова документація ведеться українською мовою, спілкування українською мовою, наявність у річному плані роботи розділу «Виконання ст.10.Конституції України, Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», мовного законодавства».
Оформлення інтер’єру ЗЗСО з використанням державної символіки, українських народних мотивів. Наявність куточків державної символіки та інформаційних куточків по ЗНО у всіх кабінетах, у вестибюлі, оформлено куточок «Україна – моя рідна Батьківщина».
Якісний та кількісний склад учителів української мови. Всього: 8, з них:
Вища кваліфікаційна категорія - 4
Перша кваліфікаційна категорія - 1
Друга кваліфікаційна категорія - 3
Спеціаліст – 0
«Учитель-методист» - 0
«Старший учитель» - 0
«Відмінник освіти» - 0
Проведення заходів:
Обговорення питань про виконання мовного законодавства України. - засіданні педагогічноїради від 31.08.2020 протокол №2 «Про схвалення річного плану роботи закладузагальної середньої освіти, заходів із реалізації Стратегії забезпечення якостіосвітньої діяльності та якості освіти у Харківській гімназії №163 на 2020/2021навчальний рік»; від 02.09.2020 №3 «Продіяльність закладу освіти за результатами комплексного самооцінювання напрямів, яківизначені у Стратегії забезпеченняякості освітньої діяльності та якості освіти у Харківській гімназії №163 на2020/2021 навчальний рік та визначення шляхів вдосконалення освітньоїдіяльності»;від 30.11.2020 протокол№8 «Про результати участі випускників Харківської гімназії №163 у зовнішньомунезалежному оцінюванні 2020 року та особливості проведення ЗНО-2021»;

- нарадах при директорові від 28.08.2020 протокол№7 «Про ознайомлення з планомвнутрішнього контролю на 2020/2021 навчальний рік», від 16.10.2020 протокол №9 «Про підсумки контролю щодопідготовки вчителів до уроків», від 19.11.2020протокол №10 «Про організаційно-методичну роботу з підготовки учнів 11класу до ДПА (ЗНО) з української мови та літератури, математики, історіїУкраїни, організаційно роз’яснювальну роботу щодопроведення ЗНО у 2021 році», «Про підсумки проведення шкільного етапуконкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України», «Простан перевірки учнівських зошитів з української мови та математики», «Пропідсумки участі у І (шкільному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад ізнавчальних предметів у Харківській гімназії №163 Харківської міської радиХарківської області у 2020/2021 навчальному році»;

- засіданні методичної ради від 31.08.2020 протокол №1 «Про впровадження змішаного навчання восвітній процес».
Відкриття класів філологічного профілю. У 2020/2021 навчальномуроці у 6-Г, 7-В, 8-А, 9-А класах згідно анкетувань учнів та батьків перевага надаваласькурсам за вибором філологічного напряму.У 2020/2021 навчальномуроці у гімназії відсутні класи з вивченням профільного предмета «Українськамова та література».
Організація спецкурсів, факультативів, гуртків для підвищення мовної культури учнів. У 2020/2021навчальномуроці роботі щодо виконання мовного законодавства сприяв вибір учнів 6-Г, 7-В,8-А, 9-А класів, яка реалізовувалася через введення до Навчального плану курсівза вибором та факультативів філологічного спрямування, а саме:
Основи медіаграмотності (курс за вибором) 8-А, Б, В,Г
Казка як епічний жанр(курс за вибором) 5-А,Б,В,Г
Українознавство (курс за вибором) 5-А,Б,В,Г; 6-А,Б,В,Г; 7-В
Аналіз ліричного твору(факультатив) 9-А Індивідуальні та групові заняття, консультації з української мови 10-А,Б; 11-А,Б
Участь учителів української мови та літератури у професійних конкурсах, результативність. Учитель української мови та літератури Пилипчук С.Ю. стала переможницею I районного етапу професійного конкурсу "Учитель року -2021" в номінації "Українська мова та література", номінантом міського етапу конкурсу "Учитель року-2021", учасником обласного етапу конкурсу.
Пилипчук С.Ю. учасник науково-практичної конференції «Практична медіаосвіта: навчання основ медіаграмотності», учасник обласного фестивалю «Добрих практик» освітян Харківщини «Майстри педагогічної справи презентують», учасник тренінгу «Креативний фактчек від Олександра Гороховського», обласного семінару-практикуму «Літературний кіноурок за казкою В. Симоненка «Цар Плаксій і Лоскотон»: анімація на заняттях з української літератури», учасник освітнього симпозіуму «Роль освіти в епоху дезінформації та технологічного прогресу». Участь у проєктах: - проект «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність» за підтримки організації «IREX», Академії української преси StopFake за підтримки МОНУ. Взято участь у семінарах, проведено анкетування учнів. Взято участь у семінарах, проведено анкетування учнів. Пилипчук С.Ю., Кобзєва Т.А., Тарасова В.Г. взяли участь у тренінгах «Медіаграмотність для громадян», «Інтеграція інфо-медійної грамотності на уроках предметів «Українська мова та українська література», «Мистецтво», «Історія України»; - проект «Науково-методичні засади впровадження медіа освіти в систему навчально-виховної роботи навчальних закладів Харківської області» за підтримки КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти», керівники: проректор з наукової та експериментальної роботи, завідувач кафедри управління якістю освіти КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти», кандидат педагогічних наук Кравченко Г.Ю., доцент кафедри методики суспільно-гуманітарних дисциплін КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти», кандидат педагогічних наук Дегтярьова Галина Анатоліївна. В рамках проекту створено медіатеки з тем: «Улюблений фільм»; «Комп’ютерна гра»; створено збірку досліджень «Яку музику слухають сучасні підлітки»; підготовлено збірку шкільних газет. Вчитель Пилипчук С.Ю. взяла участь у обласній науково-практичній конференції «Практична медіаосвіта: навчання основ медіаграмотності», де презентувала власні розробки циклу уроків з української мови з теми «Лексикологія. 6 клас», з української літератури з теми «І. Франко «Фарбований Лис. 5 клас» та виховної години «Суд над рекламою». - проект «Центр гендерної культури як платформа для розширення прав і можливостей жінок та молоді» за підтримки Європейського Союзу. В рамках проекту взято участь у семінарах, проведено анкетування учнів. Проводиться системна робота з розвитку гендерної свідомості широкого спектру цільових груп. Вчитель української мови та літератури Афанасьєва О.А. взяла участь у обласному конкурсі гендерночутливих розробок уроків, сценаріїв позакласних заходів і дитячої літератури. Роботу було надруковано у збірці «За результатами обласного конкурсу гендерночутливих розробок уроків, сценаріїв позакласних заходів і дитячої літератури. Конспект уроку 6 клас «Спиридон Черкасенко «Маленький горбань». Людина починається з добра. Українська література» (Афанасьєва О.А.).
Видання навчально-методичної літератури українською мовою на допомогу вчителям-предметникам за 2020/2021 н. рік. Форум педагогічних ідей «Урок» (2020/2021 рік): Снісаренко Н.В. (вчитель української мови та літератури, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії»). Розробка «Організація наукової роботи з літератури «Література Харківщини»
Учні-переможці районних, міських, обласних, всеукраїнських конкурсів, олімпіад, МАН України, турнірів з української мови та літератури Упродовж 2020/2021 навчального року вчителі української мови таїх учні взяли участь у таких конкурсах та олімпіадах:
- 09 жовтня 2020 року в Харківській гімназії №163 пройшов шкільнийетап олімпіади з української мови, в якому взяли участь кращіучні гімназії;
- 09 листопада2020 року відбувся конкурс серед учнів 5-7 класів «Ерудит». Призери конкурсу: БелевецьК., Бублик В., Котельников Д., Мартишина О. (6-Б клас); Богуненко О., БорисенкоБ., Плахотнюк Р., Циркуленко В. (7-Б клас); Гринько С., Колчин М., Іванов О. (8-Г клас);-
10листопада 2020 року відбувся районний етап VIМіжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім.Т.Г.Шевченка, в якому взяла участь учениця 9-Б класу Нікітіна Олександра.
У районномуетапі Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури команда гімназії посіла 5 місце.

Активнуучасть беруть учні гімназії у написанні науково-дослідницьких робіт МАН України з української мови талітератури І (районний етап): Бармакі М. (10-А клас) - Імісце, Тішина К. (9-Бклас) - І місце.
Місце позакласної роботи у вивченні фольклору, етнографії, національної культури та мистецтва. Робота ЗЗСО в українознавчому напрямі. З метою реалізації основних завдань, поставлених перед школою, пов’язаних з народознавчою та етнографічною роботою, у закладі загальної середньої освіти сплановано й проводиться низка заходів, частина з яких стали традиційними. Це - День рідної мови, Шевченківські свята, День Матері тощо. Проведені в межах цих свят заходи мають на меті познайомити учнів з історією розвитку української мови, культури, кращими здобутками українського письменства, поглибити знання з історії державотворення, виховувати повагу до історичного минулого, родинних зв’язків, гордість за свою державу. З метою ознайомлення з національними символами України, декоративно-прикладною творчістю нашого народу в школі функціонує куточок національних символів України, у якому представлені не тільки старовинні вироби, які збереглися в родинах, а й творчі поробки школярів (вишивка, в’язання, народні ляльки тощо). Членами учнівського самоврядування регулярно проводяться екскурсії до цього куточку. Впродовж року учні гімназії брали участь у роботі районної творчої майстерні з виготовлення національно-патріотичних сувенірів. Ефективними виховними заходами є проведення історико-етнографічних екскурсій, експедицій з вивчення історії свого міста, області, краю та топоніміки цієї місцевості, дослідження історичних пам'яток, збирання предметів старовини, легенд, народних традицій, звичаїв тощо. У цьому навчальному році учні гімназії відвідали м. Святогірськ, м. Куп’янськ, м. Кам’янець – Подільський, м. Дніпро, подорож до Болгарії тощо. Результатами такої роботи є наукові реферати та статті до шкільної електронної газети.
Співпраця ЗЗСО з просвітницькими організаціями з питань широкого застосування державної мови.

Співпраця з центральною бібліотекою ім. А.П. Чехова Централізованої бібліотечної системи Індустріального району м. Харкова, Харківською державною науковою бібліотекою імені В.Г.Короленка, проведення просвітницьких заходів.

Робота з батьками. Постійно проводиться робота з батьками щодо виконання мовного законодавства України. На батьківських зборах розглядалися питання про дотримання мовного законодавства (17.09.2020, 18.09.2020 протокол №2, 26.11.2020, 27.11.2020 протокол №3), виконання Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Батьки залучалися до проведення виховних заходів, тематичних екскурсій, традиційних свят. Постійно проводиться індивідуальна робота та консультування з даного питання.

Заходи організації роботи закладу освіти щодо виконання ст.10 Конституції України, Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", мовного законодавства України

№ з/п Заходи Термін виконання
1 Продовжувати роз’яснювальну роботу серед батьків, учнів та вчителів гімназії щодо виконання мовного законодавства України Упродовж року
2 Продовжити роботу щодо забезпечення закладу освіти кваліфікованими педагогічними кадрами, опанування педагогічним колективом державної мови, ділової української мови з метою запобігання орфографічних, мовленнєвих, стилістичних помилок Упродовж року
3 Продовжити роботу над зміцненням матеріально-технічної бази кабінетів української мови та літератури (№№105, 206, 310), історії України (№308) Упродовж навчального року
4 Залучити вчителів української мови та літератури до участі в конкурсі на кращій дистанційний курс, до видавничої діяльності та створення авторських програм Упродовж навчального року
5 Поповнювати шкільну бібліотеку новою науковою, художньою, публіцистичною літературою, енциклопедичним та довідковим виданням українською мовою Упродовж навчального року
6 Організувати участь учнів у конкурсах: Упродовж навчального року
- Міжнародному конкурсі з української мови ім. П.Яцика;
- Міжнародному конкурсі з української мови ім. П.Яцика;
- Всеукраїнському конкурсі «Я вірю в майбутнє твоє, Україно»;
- Всеукраїнському конкурсі «Об’єднаймося ж, брати мої!»;
- обласному конкурсі-фестивалі сімей-знавців української мови «Мама, тато і я – українська сім’я»
7 Організувати позакласну діяльність з української мови: Упродовж навчального року, березень
- участь у конкурсах, олімпіадах, турнірах різного рівня;
- тиждень української мови та літератури
8 З метою національно-патріотичного виховання, усвідомлення своєї етнічної спільноти, утвердження національної гідності організувати наступні заходи: За графіком
- свята українських пісень;
- українські ігри і козацькі забави;
- виховні години за темою «Моя земля – земля моїх батьків»;
- виставка робіт умільців народних ремесел
9 Залучити вчителів, учнів та батьків до участі у заходах, присвячених: 21.02.2021, 09.03.2021, 09.11.2020, упродовж навчального року
- Міжнародному дню рідної мови;
- Національному Шевченківському дню;
- Дню української писемності та мови;
- ювілейним датам
10 Оформити інтер’єр закладу загальної середньої освіти та навчальних кабінетів з використанням державної символіки, українських народних мотивів До 01.09.2020

У гімназії систематично проводяться виховні заходи - Дні рідної мови.


/Files/images/den_rdno_movi/2-Р“ Свято Наша РјРѕРІР° - калинова.jpg /Files/images/den_rdno_movi/6-А кл ХГ 163 Свято Україна - єдина! (1).jpg /Files/images/den_rdno_movi/3-Р’ Свято РњРѕРІР° РјРѕСЏ калинова (2).jpg /Files/images/den_rdno_movi/9-Р’ Диспут Р С–РґРЅР° РјРѕРІР° – атрибут, СЃРёРјРІРѕР» держави (2).jpg

Кiлькiсть переглядiв: 783

Фотогалерея

комунальний заклад "Харківський ліцей № 163 Харківської міської ради"

Адреса: 61172, м. Харків, вул. Луї Пастера, 330
Телефон: (057)725-54-56
e-mail: nvk163@kharkivosvita.net.ua

Дата останньої зміни 21 Квітня 2024

Цей сайт безкоштовний!